Dochodzenie roszczeń dla kredytów walutowych

Dużą popularnością wśród kredytów hipotecznych cieszyły się w pewnym okresie kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych, a w szczególności we frankach szwajcarskich.

            Z naszych doświadczeń wynika, że podpisywane umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, bywały zawierane niezgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też oferujemy Państwu podjęcie czynności prawnych, na etapie pozasądowym oraz w postępowaniu sądowym, w sprawie dochodzenia roszczeń od banku w związku z umową kredytu walutowego.

              Przedmiotem działań będzie w szczególności odzyskanie bezprawnie pobranych przez bank kwot na podstawie:

• zawyżonych rat kredytu związanych z kursem obcej waluty (spread),
• indeksowania lub waloryzowania kredytu do waluty obcej,
• zawyżonego oprocentowania kredytu,
• ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
• ubezpieczenia pomostowego.

            Kolejność działań podejmowanych w procesie dochodzenia roszczeń dla kredytów walutowych przedstawia się następująco:

1. dostarczenie przez klienta skanu umowy kredytowej (wraz z załącznikami);
2. analiza treści umowy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń od banku, co zwykle nie trwa dłużej niż 7 dni; w przypadku stwierdzenia braku podstaw do dochodzenia roszczeń na tym etapie sprawa się kończy i klient nie ponosi żadnych kosztów;
3. przedstawienie oferty na dochodzenie roszczeń przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną; akceptacja oferty przez klienta następuje poprzez podpisanie stosownej umowy;
4. dostarczenie przez klienta zestawienia z historią wszystkich operacji finansowych dotyczących kredytu walutowego;
5. dokonanie przez klienta wpłaty w wysokości minimalnej stawki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, powiększonej o 23% podatku VAT;
6. dochodzenie przez kancelarię prawną roszczeń od banku poprzez szereg stosownych działań, a w szczególności:

  •  analiza materiału dowodowego i historii operacji finansowych dotyczących kredytu,
  •  wykonanie szczegółowych kalkulacji wysokości roszczeń,
  •  sporządzenie stosownych pism na etapie pozasądowym,
  •  sporządzenie pozwu sądowego,
  •  przygotowywanie odpowiednich pism i podejmowanie stosownych działań w toku postępowania sądowego,
  •  prowadzenie negocjacji, jeżeli pozwany bank będzie wyrażał wolę zawarcia ugody,
  •  podejmowanie stosownych działań, jeżeli bank nie zapłaci zasądzonych kwot.
7. końcowe rozliczenie wynagrodzenia po zapłaceniu przez bank zasądzonych kwot.
 

            Zestawienia z historią operacji finansowych dotyczących kredytu, wskazane w punkcie 4 harmonogramu działań, powinno w szczególności zawierać informacje o:


- poszczególnych transzach wypłaty kredytu ,
- poszczególnych ratach spłaty kredytu (kapitał i odsetki),
- pozostałych obciążeniach (prowizje, ubezpieczenie, ...).


           Wymagany zakres danych dla poszczególnych pozycji (wypłaty i spłaty) jest następujący:


1. data operacji (wypłaty kredytu, spłaty raty, ...)
2. kwota operacji w walucie kredytu,
3. kwota operacji w PLN lub kurs waluty, po którym bank dokonał przeliczenia kwoty operacji na PLN,
4. saldo po operacji w walucie kredytu.


        Oczywiście mogą te dane być na kilku zestawieniach, np. jedno z wypłatami transz kredytu oraz drugie z historią spłat i innych obciążeń.

        Liczymy na możliwość przedstawienia Państwu naszej oferty oraz na rekomendacje naszej propozycji wśród najbliższych, w środowisku w którym żyjecie i pracujecie. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Numer telefonu do kontaktu to 795 956 510 lub 507 601 959.

       Oczywiście możliwy jest też kontakt mailowy. W przypadku wybrania tej formy kontaktu prosimy o wysyłanie wiadomości na adres
biuro@sidfinanse.com.pl

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Śledź nas na Twitterze
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem